Liczba towarów: 0

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że KAMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modularna 12 paw. 400, kod pocztowy 02-238, przetwarza informacje bezpośrednio od klientów i kontrahentów, ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest KAMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modularna 12 paw. 400, kod pocztowy 02-238.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KAMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modularna 12 paw. 400, kod pocztowy 02-238 lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@kamix.waw.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako "pliki cookie". Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 
Regulamin internetowego portalu do składania zamówień
Informacje Ogólne
 1. Internetowy portal do składania zamówień, którego  Właścicielem jest :
  Firma Kamix Sp. z o.o. w Warszawie, ul Modularna 12 paw. 400,
NIP: 522-26-23-649, REGON: 017407843
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady zamawiania.
 2. Złożenie zamówienia na internetowym portalu do składania zamówień z akceptacją Regulaminu.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych internetowego portalu do składania zamówień
 
II. Oferta
 1. Przedmiotem zamawiania  są produkty przedstawione na stronie   portalu do składania zamówień.
 2. Wszystkie produkty posiadają gwarancję terminu ważności do spożycia i są produktami pełnowartościowymi.
 3. Wszystkie informacje, zawarte na stronie portalu do składania zamówień są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób i cena zamówionego może być inna podczas zamawiania niż na fakturze przy dostawie . Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów oraz cen i mogążnić się w szczegółach.  
 4. Zamieszczone na stronie internetowego portalu do składania zamówień ceny są aktualną propozycją zakupową gotową do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty
  w rozumieniu art. 61 Kodeksu cywilnego. Ceny mog
  ą również w każdej chwili ulec zmianie (np. zmian cen producenta).
 5. Ceny artykułów, znajdujących się na stronie Internetowego portalu do składania zamówień, są podane w złotych polskich –
  w warto
  ściach netto i brutto. Obowiązują one do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie.
 6. Prawo do składania zamówień posiadają klienci, którzy uprzednio podpisali umowę na dokonywanie zakupów przez stronę  internetowego portalu do składania zamówień
 
 
III. Zamówienia i Realizacja
 1. Zamówienia złożone w godz. 8-22 są realizowane dnia następnego. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ciągu 24 godzin.  
 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z internetowego portalu do składania zamówień jest podpisanie umowy i przekazanie wszystkich dokumentów dotyczących prowadzonej działalności. Aby dokonać zakupów na internetowym portalu do składania zamówień, niezbędny jest „login”, który uzyskają Państwo podczas rejestracji na internetowym portalu do składania zamówień on-line. W przypadku problemów nasi przedstawiciele handlowi udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji i pomogą zarejestrować się w naszym systemie.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu.
 4. Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez system automatycznej odpowiedzi, skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie, dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego. Gdy zamówione produkty są już skompletowane konsultant wystawia fakturę VAT.
 5. Na terenie Warszawy minimalna wartość zamówienia to 600 zł netto.
 6. Przyjęcie zamówienia nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
 8. Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowego portalu do składania zamówień, po zalogowniu się na swoje konto.
 9. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe (z jakiegokolwiek powodu), na internetowym portalu do składania zamówień poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta bądź kontaktując się z Klientem telefonicznie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia,  na internetowym portalu do składania zamówień dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 10. KAMIX  REALIZUJE DOSTAWY TYLKO DO SKLEPÓW, STACJI PALIW, BARÓW RESTAURACJI ITP.  Nie realizujemy dostaw dla osób prywatnych.
 
IV. Formy Płatności
 1. Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:
  • gotówką przy odbiorze (Dostawcy KAMIX),
  • przelewem bankowym, jeżeli klient ma wypracowaną taką formę płatności.
 2. Klienci dokonujący zamówień za pośrednictwem internetowego portalu do składania zamówień wraz z towarem otrzymują fakturę VAT.
 
V. Reklamacje i Zwroty
 1. Wszystkie oferowane przez nas artykuły są produktami pełnowartościowymi, objętymi gwarancją producenta lub dystrybutora.
 2. Internetowym portal do składania zamówień nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas późniejszej sprzedaży produktów.
 3. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał uszkodzenia, stwierdzone przy dostawie, u Klienta  przysługuje prawo wymiany towaru na nowy, pozbawiony wad.
  W przypadku pó
  źniejszego wykrycia wady dostarczonego produktu prosimy o kontakt  telefoniczny lub poprzez e-mail z naszym biurem lub przedstawicielem, gdzie zostanie omówiona procedura wymiany uszkodzonego produktu.
 4. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora, nie uwzględnia się.
 5. Zwrot produktów odbywa się za pośrednictwem kierowcy dostawcy lub przedstawiciela
 6. Nie przyjmujemy zwrotów poprzez wysyłanie przesyłek do nas za pobraniem.
 
VI. Ochrona Danych
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy Kamix Sp. z o.o. do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania za pośrednictwem przedstawiciela firmy Kamix.
 3. W każdym momencie Klient może zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Jednocześnie firma KAMIX zapewnia, że w każdej chwili prośba
  o skre
  ślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów, przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie, zostanie uwzględniona.
 
VII. Pozostałe Informacje
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Kamix nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci lub z przyczyn niezależnych od Kamix)
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.